Co nas wyróżnia

W roku szkolnym 2020/2021 w naszym przedszkolu są prowadzone poniższe zajęcia dodatkowe, które poszerzają treści podstawy wychowania przedszkolnego, rozwijają zainteresowania dzieci, wyrównują szanse edukacyjne, jak też wzbogacają ofertę naszej placówki.

nauka angielskiego - Przedszkole Super Kids Białystok

Język angielski

Zajęcia z języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym niosą wiele korzyści. Przede wszystkim pozwalają od najmłodszych lat oswajać się z językiem, co ma wpływ na budowanie językowej pewności siebie oraz dalszy rozwój edukacyjny dziecka. Obcowanie z językiem obcym już od najmłodszych lat rozbudza świadomość językową oraz wzbudza ciekawość kulturową. Zajęcia te mają nie tylko za zadanie rozbudzać wspomniane aspekty, ale także rozwijać kompetencje kluczowe poprzez m.in. zabawę, ruch, słuchanie opowiadań, śpiewanie piosenek, i towarzyszenie w przygodach naszych pomocników (Dex i Fluffy). Zajęcia są oparte o metodę TPR (Total Physical Response) opierającej się na koordynacji języka i ruchu fizycznego. TPR sprzyja zapamiętywaniu słownictwa, aktywizuje dzieci podczas słuchania opowiadań, śpiewania piosenek czy nauki wierszyków.

Rytmika – zajęcia umuzykalniające

Ruchliwość dziecięca znajduje na zajęciach pełne rozładowanie i jest wreszcie akceptowana przez nauczyciela. Należy tylko poddać się muzyce, która wprowadza wspólny porządek. Ograniczeniem porządkującym ruch jest polecenie: „należy słuchać muzyki i starać się być z nią razem”- np. chodzić wolno gdy tak słyszymy. Poza tym wspólnym podporządkowaniem czasowi muzycznemu każde dziecko wypowiada się poprzez ruch indywidualnie, zwłaszcza w zabawach opartych na ruchu improwizowanym. Ostanie badania wykazały, że u dzieci odbywających 14-miesięczny trening muzyczny zaobserwowano silniejsze strukturalne i funkcjonalne zmiany w mózgu. Badania te dowodzą, że nauka instrumentu muzycznego zwiększa objętość materii szarej w różnych regionach mózgu, a także wzmacnia połączenia dalekosiężne pomiędzy nimi. Dodatkowe badania wykazują, że trening muzyczny może wzmocnić pamięć werbalną, rozumowanie przestrzenne i umiejętności czytania i pisania.

Naukowcy z McMaster University odkryli, że dzieci, które brały udział w zajęciach muzycznych, wykazują się lepszymi umiejętnościami wczesnego komunikowania się Muzyka pomaga mózgowi wrócić do zdrowia. Muzykoterapię wykorzystuje się na przykład w pracy z dziećmi z różnymi dysfunkcjami fizycznymi i psychicznymi.

 1. Muzyka zmniejsza stres i depresję. Badania wykazały, że słuchanie muzyki zmniejsza niepokój, a uczestniczenie w zajęciach muzykoterapii obniża poziom depresji i lęku.
 2. Trening muzyczny wzmacnia funkcję wykonawczą mózgu. Funkcja ta obejmuje krytyczne zadania, takie jak przetwarzanie i zatrzymywanie informacji, kontrolowanie zachowań, podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów. Trening muzyczny może poprawić i wzmocnić funkcję wykonawczą zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Formy ćwiczeń stosowanych na zajęciach rytmiki:

 • Ćwiczenia rytmiczne
 • Ćwiczenia słuchowo – ruchowe
 • Ćwiczenia ruchowe
 • Ćwiczenia słuchowe
 • Ćwiczenia słowno – ruchowe
 • Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne
 • Ćwiczenia improwizacji ruchowej
rytmika - Przedszkole Super Kids Białystok
Sensoplastyka

Sensoplastyka

Sensoplastyka z elementami Eksperymentów prowadzona przez mgr pedagogiki elementarnej, oraz opiekuńczo-wychowawczej, Agnieszkę Himik, jak też certyfikowanego trenera sensoplastyki 1 Stopnia.

Sensoplastyka®, czyli edukacja sensoryczno-plastyczna od pierwszych chwil życia wpływa na optymalny rozwój całego organizmu. Autorką metody jest I. A.Stefańska.

Działania sensoplastyczne w pracy z dziećmi, wpływają na rozwój ich kreatywności oraz twórczego myślenia, umożliwiają zabawę pełną radości i odkryć badawczych.
„Kreatywność sprawia że życie, jest bardziej zabawne i inspirujące”
Edward de Bono

Alpakoterapia

Alpaki Z Różanej Zagrody – właściciele Monika i Piotr Idźkowscy

Jesteśmy właścicielami hodowli egzotycznych zwierząt – alpak. Nasze gospodarstwo „Alpaki Z Różanej Zagrody” jest członkiem Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Znajduje się w malowniczo położonej miejscowości Filipy około 40 km od Białegostoku w otulinie Narwiańskiego Parku Narodowego w dolinie rzeki Narwi Natura 2000 w województwie podlaskim.
Hodowlę rozpoczęliśmy w 2015 r. od czterech sztuk samic rasy huacaya pochodzących z Chile. Miłość do tych zwierząt, nasze zaangażowanie i cierpliwość zaowocowała rozwojem naszego gospodarstwa. W zamian za opiekę nad nimi pozyskujemy wspaniałą, cenną wełnę, którą przerabiamy na kołdry, poduszki, czapki, szaliki oraz na przędzę.

Alpaki to urocze, niesamowicie puszyste i ciekawskie zwierzęta. Pochodzą z Ameryki Południowej, żyją w górach Andach w Chile, Peru i Boliwii. Należą do rodziny wielbłądowatych. Podstawową paszą jest siano, trawa plus dodatek witaminowy. Natomiast przysmakiem, rarytasem marchewka. Runo alpak jest hipoalergiczne, co stanowi dodatkowy atut dla alergików.

Alpaki to zwierzęta pozbawione agresji, które lubią towarzystwo dzieci i dorosłych. Wszędzie gdzie się pojawią, wzbudzają zainteresowanie są jak „żywe maskotki”. Obcowanie z nimi ma pozytywny wpływ na zdrowie, dlatego terapie z ich udziałem działają cuda. Te towarzyskie zwierzęta pozytywnie wpływają na stan zdrowia psychicznego i fizycznego. Największą moc ma tu dotyk, który poprzez wydzielanie endorfin, czyli hormonów szczęścia, uspokaja i powoduje rozluźnienie. Spokój alpak i ich delikatne usposobienie, a także inteligencja doceniania jest przez terapeutów.
Alpakoterapia jest coraz popularniejsza i praktykowana jest jako dziedzina zooterapii. Polecana jest dla osób z zaburzeniami lekowymi, depresją, ADHD, autyzmem i zespołem Down jak również dla wszystkich, którzy po prostu złaknieni są bliskości z tym niezwykle przyjemnym zwierzęciem. Kontakt z alpakami wspomaga również rozwój dzieci, które mają problemy emocjonalne, poznawcze lub społeczne. Dba o ich rozwój ruchowy, wspomaga także budowanie samooceny oraz pewności siebie. Bajkowy wygląd alpak, łagodne usposobienie, uśmiechnięty pyszczek i puszyste futerko wzbudzają dużą sympatię. Dzieci poprzez zabawy, głaskanie, przytulanie, karmienie marchewką otwierają się i stają się radosne, uśmiechnięte oraz chętnie wykonują ćwiczenia. Zajęcia z alpakami poprawiają motorykę. Kiedy dziecko opiekuje się alpaczką to uczy się empatii oraz odpowiedzialności za drugą istotkę.

alpakoterapia - Przedszkole Super Kids Białystok
zajęcia terapeutyczne - Przedszkole Super Kids Białystok

Terapia z elementami integracji sensorycznej

Celem terapii jest eliminowanie niepowodzeń szkolnych, stymulowanie dziecka i usprawnianie funkcji psychomotorycznych oraz korygowanie emocjonalno – społecznych  zachowań dziecka poprzez dostrzeganie uzdolnień, pozytywnych cech i umiejętności.

Praca z dzieckiem opiera się na likwidowaniu zaburzeń poprzez: usprawnianie analizatora słuchowego; usprawnianie analizatora wzrokowego; terapię ręki; stymulowanie rozwoju funkcji pamięci, koncentracji, uwagi; usprawnianie czynności czytania; rozwijanie umiejętności myślenia logicznego; budzenie ciekawości poznawczej; wzbogacenie zasobu słownictwa; zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (wyrównawcze) mające na celu przezwyciężenie niepowodzeń edukacyjnych; rozwijanie empatii i umiejętności współpracy; budowanie poczucia własnej wartości; doskonalenie orientacji w schemacie ciała i przestrzeni.

Terapia pedagogiczna kierowana jest do dzieci z niepełnosprawnością intelektualną; dzieci ze spektrum autyzmu i zespołu Aspergera; dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dyskakulia, dysortografia); dzieci z problemami z koncentracją uwagi, ogólnymi problemami w nauce.

 

Muzyka po angielsku

Cotygodniowe zajęcia muzyczne uzupełniające codzienną przygodę z językiem angielskim o nowe doświadczenia słuchowe oraz poszerzające zasób słownictwa w zakresie kolejnych części mowy. Mające na celu rozwijanie muzykalności, poczucia rytmu, słuchu oraz pamięci i wyobraźni muzycznej. Oparte na nauce dziecięcych hitów tj. Old MacDonald, Itsy Bitsy Spider, If You Happy and You Know It, Hickory Dickory Dock.

 

muzykoterapia - Przedszkole Super Kids Białystok
bajkoterapia - Przedszkole Super Kids Białystok

Bajkoterapia z muzykoterapią

Bajkoterapia pokazuje, jak radzić sobie z pojawiającymi się emocjami u dzieci tj.: nieśmiałość, strach, złość, nieumiejętność współpracy, zazdrość, smutek, radość. Ma na celu uspokojenie emocji, otwarcie dziecka na zmiany, obniżenie lęku, akceptację własnych emocji. Dzieci oswajają się z uczuciami bohaterów bajek, słuchając ich historii, z którymi mogą się identyfikować.

Muzykoterapia również przynosi bardzo dobre rezultaty, wycisza nadmierne negatywne emocje i pobudza pozytywne. Muzyka towarzyszy nam od zawsze i pełni w życiu rozmaite funkcje, np.: zabawowe, emocjonalne, ekspresyjne, poznawcze i estetyczne. Posiada również znaczenie terapeutyczne, ponieważ kształtuje osobowość, postawy moralne, społeczne, estetyczne, rozwija funkcje poznawcze oraz sferę uczuciowo – emocjonalną. Muzyka usuwa stan zmęczenia, uczy wrażliwości, redukuje poczucie strachu, jest pomocna w likwidowaniu napięć emocjonalnych, a także rozwija zainteresowania i pozwala odkryć nowe umiejętności.

Kółko kulinarne

Zajęcia Kuchcikowo – zajęcia kulinarne dla dzieci, które chcą rozwijać kulinarne umiejętności i realizować swoje kulinarne pasje. W czasie zajęć przedszkolaki będą kształcić umiejętność pracy w grupie, poznają zasady bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD oraz sztućcami oraz będą doskonalić umiejętność nakrywania do stołu oraz kulturalnego zachowywania się przy stole. 
Mali kucharze będą przygotowywać sałatki, kolorowe kanapeczki, proste ciasta oraz smaczne przekąski. 

Smakesi”- koło kulinarne dla dużego i małego! 

Czym skorupka za młodu nasiąknie, czyli kształtowanie preferencji smakowych – to główny cel naszego koła kulinarnego. 

Dzięki warsztatom dzieci, będą miały możliwość poznania przepisów z różnych zakątków świata. Wspólnego przyrządzenia  smakołyków, poznania zasad savoir vivre, przełamywania barier związanych z odkrywaniem nowych smaków.

Koło odbywa się dwa razy w miesiącu

kuchcikowo - Przedszkole Super Kids Białystok
nauka programowania - Przedszkole Super Kids Białystok

Klub Młodych Programistów

Klub Młodych Programistów to zajęcia, które w przyjazny sposób wprowadzą Państwa dziecko do świata programowania, przyjaznych robotów i nowych technologii. Zajęcia są prowadzone przez firmę KochamRoboty w ramach akcji Programowanie Przyjazne Dziecku.

Podczas regularnych spotkań dzieci będą miały okazj pracować z robotami dotykowymi,
specjalnymi zestawami edukacyjnymi połączonymi z tabletami, specjalnie przygotowanymi
matami oraz bardzo przyjaznymi robotami programowanymi bez użycia ekranu tabletu.
Wszystko po to, aby pokazać dzieciom zupełnie nowy wymiar nauki przez zabawę.
Nauka programowania ma wiele korzyści m.in. uczy dzieci uporu, wytrwałości oraz szukania
rozwiązań, a te umiejętności przydadzą się im nie tylko w dalszej edukacji, ale również w
dorosłym życiu.
Do zobaczenia podczas zajęć!

Koło plastyczne

Jest odpowiednie dla każdego kto lubi tworzyć przy wykorzystaniu różnych technik oraz materiałów. Zajęcia plastyczne pozwalają na nabycie nowych umiejętności w atrakcyjnej formie, rozwijają twórcze myślenie, wyobraźnie, kształtują pamięć wzrokową i zręczność manualną niezbędne do rozwoju każdego dziecka.

koło plastyczne - Przedszkole Super Kids Białystok
nauka tańca - Przedszkole Super Kids Białystok

Nauka tańca

zajęcia płatne

Czego uczymy się na zajęciach?
– podstawowych kroków tańca towarzyskiego (walc angielski, samba, cha cha, polka)
– poznajemy podstawowe style taneczne (hip hop, elementy baletu)

Oprócz nauki tańca, każdy przedszkolak uczy się prawidłowej postawy, uczy się podstawowych rytmów, samodzielności, współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji wśród rówieśników.

Zajęcia prowadzi dyplomowany instruktor sportu o specjalności taniec -Kisiel Paulina właścicielka Akademii.

Pierwsze kroki taneczne rozpoczęła w wieku 3 lat. Ciężka praca, ukryty talent, przeogromna chęć trenowania oraz możliwości pozwoliły wspinać się na sam szczyt tanecznych zmagań. To taniec stał się jej największą miłością oraz częścią życia, która towarzyszy do dnia dzisiejszego. Pasja oraz zamiłowanie do przekazywania zdobytych doświadczeń pozwoliły stworzyć Akademię, która jest jedną z największych szkół tańca w całej Polsce!

Na swoim koncie ma niezliczoną ilość wystąpień przed publicznością. Zawodowa tancerka tańca towarzyskiego. Wielokrotna medalistka Mistrzostw Polski Formacji Tanecznych oraz multimedalistka Mistrzostw Okręgu i Pucharu Okręgu Podlaskiego. Najświeższy tytuł Mistrza Świata zdobyty wraz z Formacją w grudniu 2019 roku.

Zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej

zajęcia płatne

Zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej

 • to zajęcia sportowe z akcentem piłki nożnej prowadzone
  przez profesjonalnego trenera wraz z pomocnikiem
 • zajęcia są kierowane zarówno do chłopców jak i dziewczynek ze względu na dużą różnorodność i wszechstronność zajęć
 • głównym celem zajęć jest wspieranie przez piłkę nożną wszystkich aspektów fizycznego i psychicznego rozwoju dziecka
 • zajęcia sportowe to doskonała forma odskoczni od
  standardowego programu przedszkolnego
 • znakomicie urozmaicają dziecku długi czas jaki spędza codziennie w przedszkolu
 • każde zajęcia to nowo poznany element w tematyce
  piłkarskiej i szeroko pojętej kultury fizycznej (umiejętności dryblingu, podawania i kontrolowania piłki)
 • przy pomocy specjalnie zaprojektowanych piłek i przyrządów w jeszcze bardziej ciekawszy sposób dziecko nabywa wielu zdolności fizycznych jak na przykład koordynacja, równowaga i zręczność
piłka nożna - Przedszkole Super Kids Białystok
Skip to content