Przedszkole i żłobek Super Kids

Uśmiech i rozwój Twojego dziecka każdego dnia…

„Bądź sobą – szukaj własnej drogi”
„… mówiłem nie do dzieci, a z dziećmi,
mówiłem nie o tym, czym chcę, aby były,
ale czym one chcą i mogą być”

Janusz Korczak, Jak kochać dziecko.

Przedszkole Niepubliczne „Super Kids” podążając za myślą Janusza Korczaka stawia przede wszystkim na indywidualny rozwój każdego wychowanka, rozumiany jako fenomen. Każde dziecko ma prawo do rozwoju na miarę swoich możliwości, ma prawo do rozwijania własnej odrębności, ma prawo do wybrania własnej drogi w kształtowaniu swojej niepowtarzalnej osobowości.

W tej niezwykłej drodze poprzez celowe wychowanie i edukację dorosły ma iść obok dziecka, ma być dla niego opoką i wspierać je w budowaniu własnego systemu wartości, osiąganiu samodzielności, zdobywaniu wiedzy i umiejętności pozwalających na twórczy i harmonijny rozwój. Dzięki wykwalifikowanej i czerpiącej radość z pracy z dziećmi kadrze sprawiamy, że dzieci w naszym przedszkolu czują się bezpiecznie, rozwijają się w atmosferze ciepła, zrozumienia i życzliwości, czują się kochane i akceptowane, wspierane w osiąganiu własnych zamierzeń. Potrafią osiągnąć sukces zgodnie ze swoim potencjałem rozwojowym, potrafią radzić sobie w trudnych sytuacjach, są koleżeńskie i opiekuńcze wobec siebie, uczynne wobec dorosłych, wykazują postawę szacunku dla drugiego człowieka i otaczającej przyrody.

Naszym wychowankom zapewniamy znakomite warunki wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne ukierunkowane na ich aktywny i wszechstronny rozwój. Uwzględniamy wychowanie prozdrowotne. Dbamy o wyrabianie nawyków profilaktyki zdrowotnej. Organizujemy warunki do aktywnego wypoczynku i rozwijania sprawności fizycznej dzieci. Dlatego z myślą o nich stworzyliśmy bogatą ofertę zajęć dodatkowych oraz profilaktycznych.

Nasze przedszkola

ul. Raginisa 91

ul. Fredry 1

ul. Wisławy Szymborskiej 2

ul. F. Filipowicza 12


  Filie

  Przedszkole

  ul. Ragnisa 91
  15-160 Białystok

  +48 789 181 563
  +48 881 388 968

  Przedszkole

  ul. A. Fredry 1
  15-191 Białystok

  +48 573 266 277

  Żłobek i przedszkole

  ul. W. Szymborskiej 2
  15-424 Białystok

  +48 881 388 968
  +48 881 388 968

  Żłobek i przedszkole

  ul. F.Filipowicza 12
  15-424 Białystok

  +48 504 489 998
  +48 797 551 294

  © 2024 Przedszkole Super Kids Białystok.

  Skip to content